Favorites (0)

Didis Ltd

6 "Trakia-Iztok" Str.
9700 Shumen
Bulgaria
+359 54830193
The exhibitor can be found here: